Rubrikbild - vad tror du om att jobba på Pulsen

Säkerhetschef / Informations- och säkerhetsansvarig till Pulsen Production

Vi söker en säkerhetschef som ansvarar övergripande för allt säkerhetsarbete både internt och mot våra kunder. Som säkerhetschef har du en proaktiv roll som tar ett aktivt initiativ för att skydda bolaget och dess kunder mot alla tänkbara hot.

Pulsen Production levererar kvalificerade lösningar för drift, kommunikation och arbetsplats till medelstora och stora kunder på marknaden. Våra lösningar är kritiska för att säkerställa en säker drift hos våra kundföretag. Vi måste ligga i framkant med utvecklingen på säkerhetsområdet och ta en aktiv del i våra kunders skydd mot alla tänkbara hot nu och i framtiden.

Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete för dig som vill utveckla framtidens IT och samtidigt vill få utlopp för din ledande förmåga. Vi har en lång önskelista men tänker att tjänsten utformas efter den kandidat som vi tror passar in bäst hos oss, så sök även om du inte har alla delar som vi skrivit i önskelistan.

Som säkerhetschef...

... ansvarar du för att övergripande säkerställa att bolaget levererar tjänster i världsklass med avseende på säkerhet vilket våra kunder kan förvänta sig av Pulsen Production.

Säkerhetsbegreppet är väldigt vidsträckt och går alltifrån våra fysiska datacenter till det oändliga molnet och internet med allt som där finns av kända och okända hot. Du som säkerhetschef ansvarar för att säkerställa rätt kompetens internt samt samordna och leda arbetet kring säkerhet i dom delarna.

Det ligger också ett kommersiellt ansvar i rollen att proaktivt föreslå och utveckla tjänster inom säkerhetsområdet som vi kan erbjuda våra kunder.

För allt säkerhetsarbete gäller:

  • Fortlöpande bedöma och värdera hot och risker mot företaget, informera samt föreslå åtgärder.

  • Ansvara för att beredskapsplaner och säkerhetsskyddsinstruktioner tas fram, implementeras och revideras löpande.

  • Kontinuerligt öva på incidenter och krissituationer.

  • Följa upp och utvärdera inträffade tillbud och incidenter samt föreslå förebyggande åtgärder och förbättringar av säkerhetsarbetet.

  • Samverka med myndigheter och organ på lokal, regional och central nivå

För att arbeta som säkerhetchef behöver du:

  • Akademisk utbildning inom IT samt gärna vidareutbildning inom IT-säkerhet.

  • Flera års praktisk erfarenhet av att arbeta med IT-säkerhet.

  • Har du erfarenhet av att utveckla styrande dokument avseende IT-säkerhet så som strategier, policyer, rutiner ser vi detta som mycket meriterande.

  • Kommunikativ i tal och skrift både på svenska och engelska

Vi vill ha in engagerade medarbetare som brinner för att utveckla människor och organisation. Ansvaret är en ledande befattning i bolagen och därmed en oerhört viktig person i företaget. Vi önskar medarbetare som tar väldigt stort eget ansvar och driver självständigt och vågar ta egna initiativ

Pulsens varumärke bygger sig inte självt. Det görs varje dag av de som arbetar på Pulsen. Vill du bli en av oss?

Befattningen är både strategisk och operativ, de operativa delarna hanteras ofta av linjeorganisationen och i vissa fall kundföretagen. Vilket ställer krav på samarbete och samordning. Du rapporterar till VD för bolaget.

Placeringsort:

Borås

Låter det intressant?

Sök redan idag då vi intervjuar löpande, sista ansökningsdatum är 2017-06-18.

I denna rekrytering samarbetar vi med Effektiv. Välkommen med din ansökan via effektiv.se.

Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna
Therése Brundin, 0709-64 42 10 eller therese@effektiv.se
eller Martin Hogmalm, VD på Pulsen Production,
0708- 11 61 40, martin.hogmalm@pulsen.se.

Dela gärna
Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Skicka detta via e-post