Kontroll på alla digitala informationsflöden

Hur skapas ökad flexibilitet och förändringsförmåga med full kontroll i en digital värld? Hur genomför man en digital transformation? Hur har ni kontroll när system blir tillgängliga för fler användare och från flera enheter? Hur vet man vad som händer när molntjänster integreras med molntjänster? Hur vet man att regler efterlevs och hur kan vi ta fram fakta kring vad som hänt?

 

Anmäl dig till Pulsendagarna

Under Pulsendagarna reder vi ut hur idag välbeprövad teknik inom olika områden, tillsammans kommer få en "nyckelroll" för att få kontroll på alla digitala informationsflöden, samt ger svar på ovan frågor.

 

Självklart innebär digital kontroll också nya möjligheter för utveckling av er verksamhet och att nå nya mål. Genom integration, reglerad åtkomst och stöd för olika processer, skapas kontroll på information mellan människor, mobila enheter, saker, molntjänster, system och organisationer över tid.

Formel för digital kontroll

Exempel på områden som kommer att vara aktuella i olika pass, men också i olika kombinationer för att skapa digital kontroll:

Digital formel

Är detta områden som du är ansvarig för eller är intresserad av?

Då är Pulsendagarna 2017 rätt ställe för dig att träffa likasinnade. Du kommer att få höra kunder berätta om sina lösningar och erfarenheter, gästföreläsare i världsklass, träffa våra arkitekter, titta på det senaste i produktväg, men viktigast av allt är erfarenhetsutbyte och diskussioner där vi tillsammans tar oss till nästa nivå.

 

Nedan presenteras några av de pass som kommer att hållas under våra dagar. 

+100 integrerade system, vad vinner man på återanvändning och samverkan?

Som en snöboll har Connections rullat igång, med fler integrerade system, flera olika tillämpningsområden och mera material som återanvänds mellan kunder. Vill du inte själv använda den delade källkoden, så kan du använda Connections Management Console som är framtagen för att kunna återanvända integrationer utan systemutvecklingskunskap. För att få kontroll är även metodiken för att förvalta och livscykelhantera integrationer viktigt. Våra arkitekter visar vad som finns och hur det fungerar, samt att våra kunder berättar hur det används med eller utan egen integrationskompetens.

HR-processer i fokus

Rekrytering, anställning, introduktion, byte av tjänst, löne- och utvecklingssamtal, hantering av arbetsskador, samt avslutning av anställning. Ja, det är några exempel på HR-processer, var av flera finns som färdiga och återanvändbara processapplikationer för BariumLive. Det ger ett enkelt stöd för att hantera olika personalrutiner, på ett strukturerat-, effektivt- och kvalitetssäkrat sätt där inget faller mellan stolarna. Detta ger på flera sätt nöjdare medarbetare, samt sparar tid och pengar. HR-processerna fungerar både som fristående lösning och med integrationer till olika system så som Pulsens olika erbjudanden inom identitetshantering. Pulsen och kunder visar lösningar och delar sina erfarenheter.

Sammanhängande processer från medborgare, till kundcenter, till handläggare och utförare

Nu är tiden mogen för att få sammanhängande digitala informationsflöden och färre it-system både centralt i kommunen, men också i skolan, socialtjänst och teknisk förvaltning. Nu finns det flera färdiga återanvändbara processapplikationer i BariumLive, som knyter ihop processer från medborgare och eTjänster, till handläggare och externa utförare. Vi kommer att visa processer för bl.a. eTjänster, kontaktcenter, felanmälan, synpunktshantering, handläggning godman, handläggning av kränkning i skolan, m.fl. Återigen är samverkan och återanvändning centrala begrepp, när vi tillsammans med våra kunder visar på ett helt nytt sätt att förenkla, effektivisera och få kontroll.

API Life Cycle Management för organisationens alla API:er

Hur styr ni åtkomst till era API:er och WebServices, samt säkerställer vem som använder dem och till vad? Vilka risker finns om man inte har kontroll på sina API:er och vilka nya möjligheter finns med en API Arkitektur? Utöver att svara på detta, visar vi också en demo av Mulesoft Anypoint Platform API Manager. Det blir också kundcase där API:er hanteras både med och utan API Management.

BAM - Business Activity Monitoring, från Connections till Integration Manager

Nu ser vi allt fler kunder som inte bara vill veta om en integration fungerar eller inte. Man vill också kunna sätta verksamhetregler och logiska vilkor som ger kontroll på informationsinnehållet i integrationer och larmar när villkor uppfylls. Detta kan skapa möjligheter och minska risker i realtid, såväl som att ge spårbarhet kring integrerade digitala informationsflöden. Vi visar lösningar och tillämpningar.

 

Dela gärna
Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Skicka detta via e-post