Blundande man i gräset med dator på magen

Service Desk

IT har aldrig varit viktigare för vårt samhälle än vad det är idag. Pålitlighet, driftsäkerhet och snabb problemhantering är ett måste. Ur det perspektivet spelar det ingen roll om det gäller kommersiell verksamhet, myndighetsutövning, vård eller omsorg. Alla organisationer är beroende av IT och fungerar inte hanteringen av incidenter får man stora problem.

Hantering av alla incidenter

Pulsen Service Desk är visserligen en kundtjänst som hjälper kunder, användare och partners när behov uppstår. Men det är mer korrekt att beskriva Service Desk som navet i incidenthanteringen av verksamhetens IT. Tjänsten kan inkludera allt från administrationstjänster, applikationssupport eller support för hela IT-miljöer. Alla ärenden registreras i vårt ärendehanteringssystem oavsett om det är en incident, ett problem, en beställning eller en frågeställning. Vi tar emot ärenden via telefon, webb och e-post. Ärendet registreras, kategoriseras och hanteras i enlighet med våra processer samt de prioriteringar och rutiner som har avtalats med uppdragsgivaren.

Snabb hjälp, helst direkt

Service Desk ger tekniskt stöd och försöker i första hand hitta lösningar direkt i telefonen. Förutom kunskap om många program, system och tjänster så har personalen stor vana att bemöta personer med mycket skiftande tekniska förkunskaper. Förutsättningen för att kunna ge god service och korrekta råd är att man verkligen förstår den man kommunicerar med. Pulsen Service Desk hanterar även incidenter som överlämnas till andra organisationer som leverantörer och andra godkända samarbetspartner enligt fastställda rutiner. Även om en incident vidarebefordrats så ansvarar Service Desk att den hanteras enligt SLA (Service Level Agreement).

Service på hög nivå

En god förståelse för våra uppdragsgivares verksamheter gör att vi kan arbeta med höga SLA-nivåer. Ytterligare en bidragande orsak är att vi arbetar i enlighet med ITIL (IT Infrastructure Library) — ett internationellt beprövat arbetssätt för att effektivisera processer inom organisationer. Återkoppling till uppdragsgivaren sker på flera sätt. Dels genom via e-post varje gång incidenten uppdateras men det finns också ett webbgränssnitt där man kan ta del av sina rapporterade incidenter. Med Pulsen Service Desk får er organisation en tydlig, gemensam kontaktpunkt för alla typer av tekniska frågor. På ett tryggt, säkert och trevligt sätt.

Dela gärna
Dela på Facebook Dela på Twitter Dela på LinkedIn Skicka detta via e-post

kontaktbild

Kontaktperson

Martin Hogmalm

VD Pulsen Production AB


kontaktbild

Kontaktperson

Adam Larsgaard

Key Account Manager, Pulsen Production


kontaktbild

Kontaktperson

Stefan Lindström

Key Account Manager, Pulsen Production


kontaktbild

Kontaktperson

Sven-Olof Lundström

Key Account Manager, Pulsen Production